Poniższe galerie prezentują wizualizacje zreazlizowanych na trenie Osiedla Słonecznego domów szeregowych. W najbliższym czasie galerie zostaną uzupełnione o zdjęcia prezentujące oferowane przez nas obiekty.